Hej!

Här kan du ansöka om organisations- och verksamhetsbidrag. Ansökan är öppen från den 15 augusti till och med den 30 september. För att logga in använder du mobilt BankID.

Du kan påbörja ansökningar, spara undan dessa och fortsätta vid senare tillfälle. Sparade och skickade ansökningar hittar du under fliken Mina ansökningar. 

Vill du komma åt tidigare inskickade ansökningar om bidrag kan du begära ut handlingarna från oss på konsumentverket@konsumentverket.se.